Wat is uw postcode & huisnummer?

Verandering inname grond

Onderwerp: Acceptatiebeleid grond: Geen inname grond zonder voorkennis van de grond: Nieuw beleid per 8 juli 2019 omtrent de stoffen PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS


Beste relatie,

Zoals u waarschijnlijk al in de diverse media heeft vernomen is op 8 juli 2019 jl. nieuwe wetgeving van kracht omtrent de stoffen PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS. De Kamerbrief van 8 juli 2019 “Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” inclusief het “Tijdelijk handelingskader” biedt een nieuw landelijk kader voor de omgang met PFAS-houdende grond en baggerspecie. (zie bijlage)

Per 8 juli 2019 geldt een algehele plicht om het standaard stoffenpakket aan te vullen met PFAS-verbindingen (PFOS/PFOA en indien noodzakelijk GenX). De wijziging heeft grote invloed op alle sectoren binnen Nederland welke zich bezig houden met werkzaamheden gerelateerd aan grondverzet, grondreiniging waterbouw etc. Het nieuwe beleid geldt voor zowel grond, baggerspecie en alle aanverwante grondstoffen en cre륲t een speelveld met uitdagingen en risico’s.

Derhalve heeft Goedkope-container.nl helaas het besluit moeten nemen om per direct geen grond (AW2000, Wonen, industrie of verontreinigd), baggerspecie of funderingsmaterialen, zonder kwaliteitsgegevens, te accepteren waarin PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS in aanwezig kunnen zijn. Om een gedegen aanbieding te kunnen maken dient bij uw aanvraag naast de gebruikelijke kwaliteitsgegevens (bodemonderzoek cf. NEN5740, partijkeuring etc.) ook kwaliteitsgegevens overlegd te worden van voorgaand genoemde stoffen. Het gekozen stoffenpakket moet in lijn zijn met de aanwezige voorinformatie van het gebied dan wel gebruik waar deze vandaan komt.

Het nieuwe beleid geldt, per direct, voor zowel reeds uitgebrachte aanbiedingen als nieuwe aanvragen.

Voor PFOS, PFOA, GenX en andere PFAS zijn in de “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” toepassingsnormen, geldend per 8 juli 2019, opgenomen,

Tabel – Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem boven grondwaterniveau (1) (in g/kg.ds) – (2)

Voor de overige toepassingen, waaronder (grootschalige) toepassingen in oppervlaktewater, geldt voor alle PFAS (o.a. PFOA, PFOS en GenX) een maximale norm van 0,1 g/kg.ds.

Wij begrijpen dat het nieuwe beleid voor de nodige uitdagingen zal zorgen voor uw bestaande en nieuwe projecten.

Mochten er wijzigingen of aanpassingen in het beleid mogelijk zijn dan zullen wij u hiervan gelijk op de hoogte stellen.

Mocht u naar aanleiding van het nieuwe beleid nog vragen hebben dan kunt u ons te alle tijde bereiken voor overleg dan wel advies.

Daarnaast kunt u gebruik maken van reeds bekende informatie welke beschikbaar is via de volgende link:https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/

Hopende u voor nu voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Hugo Beute
Manager Milieu & Transport

Mob. 06-13298865

hbeute@verhoevenbv.info


Brief staatssecretaris
Bijlage bij brief