Grofvuil containers

Grofvuil container

Productinformatie

Een grofvuil container is geschikt voor alle afvalstromen welke vrijkomen bij huis opruimingen

Voorwaarden

Hoofdbestanddelen voor huren grofvuil container

  • Alle voorkomende afvalstoffen welke na sortering recyclebaar zijn.

Niet toegestaan:

  • Asbest of asbest gelijkend materiaal
  • Gevaarlijk afval zoals o.a. accu’s, verfblikken, oliehoudende materialen, kitkokers, lege emballage e.d.

 

Per vracht word visueel gecontroleerd of aan de eisen word voldaan.