Sloop & bouwafval containers

Sloop & bouwafval container

Productinformatie

Een container voor sloop en bouwafval is geschikt voor afvalstoffen die vrijkomen bij respectievelijk bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken, zoals kunstwerken en wegen. Een bouwafval container huren bij goedkope-container kan in heel Nederland en overal tegen dezelfde prijzen.


Bij het bestellen van een Big Bag ontvangt u van ons de zak waar u uw afval in kunt doen.

Voorwaarden

Bij de verhuur van bouwafval containers, wordt vervolgens het bouw- en sloopafval gescheiden in een sorteerinstallatie naar (her)bruikbare monostromen en residustromen.

Hoofdbestanddelen huren bouwcontainer

 • Metselwerkpuin
 • Betonpuin
 • Opgebroken wegenbouwmaterialen
 • Kunststoffen
 • Ferro en non-ferro metalen
 • Onbruikbaar geworden hulpmaterialen
 • Aanhangende grond
 • Restanten bouwmaterialen
 • Isolatiemateriaal (10 %)

Toegstane verontreiniging

 • Glas

Niet toegestaan

 • Gevaarlijk afval (chemisch, accu's, verfblikken, kitkokers, oliehoudende materialen, lege emballage)
 • Matrassen
 • Koelkasten en Vriezers
 • Asbest of Asbestgelijkend materiaal
 • Teerhoudend asfalt
 • Schoorsteenpuin, roetresten
 • Dakleer
 • Dakgrind

Per vracht word visueel gecontroleerd of aan de eisen word voldaan.
Prijs is inclusief BTW, plaatsen en ophalen van de container en de verwerking van het afval en +/- 2 weken huur.