Wat is uw postcode & huisnummer?

Puinafval

Puinafval container

Productinformatie

Een puin container is geschikt voor materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten bestaan uit steen- van steenachtig materiaal.

Kies je formaat container

Voorwaarden

Puin- en betonafval wordt verwerkt in puin brekerinstallatie tot puin/beton granulaat (0-40 mm). Dit product is toepassing in de fundering van beton, vervangen en als vindt van grind voor de industrie.

Hoofdbestanddelen voor huren puincontainer:

 • Zuiver steenpuin
 • Metsel en betonpui

Toegestane verontreiniging (<5%):

 • Kalkzandsteen
 • Asfaltbeton
 • Dakgrind
 • Asfalt
 • Zand

Niet toegestaan voor verhuurcontainer:

 • Gasbeton/Gibo blokken
 • Gips
 • Schoorsteen puin
 • Asbesthoudende materialen
 • Overige afvalstoffen
 • Puin-en betonafval dat afkomstig is van verdachte ondergronden zoals brandstofstations, autosloopterreinen e.d.

Per vracht wordt gecontroleerd of aan de eisen wordt voldaan.

Plaatsen van de container gebeurd op aanwijzen van de klant en wij zijn niet verantwoordelijk voor evt schade aan straatwerk, plantsoen of andere ondergronden.