Puinafval containers

Puinafval container

Productinformatie

Een puin container is geschikt voor materiaal dat afkomstig is van gesloopte beton- en metselwerkconstructies en/of nieuwbouwprojecten, waarvan de hoofdcomponenten voornamelijk bestaan uit steen- of steenachtig materiaal.

Voorwaarden

Puin- en betonafval wordt verwerkt in puin brekerinstallatie tot puin/beton granulaat(0-40 mm). Dit product vindt zijn toepassing in de fundering van wegen, parkeerterreinen e.d. en als vervanger van grind voor de beton industrie.

Hoofdbestanddelen voor huren puincontainer:

 • Zuiver steenpuin
 • Metsel en betonpuin

Toegestane verontreiniging (<5 %):

 • Gasbeton/Gibo blokken
 • Gips
 • Asfaltbeton
 • Dakgrind
 • Asfalt
 • Zand

Niet toegestaan voor verhuur puincontainer:

 • Schoorsteen puin
 • Asbesthoudende materialen
 • Overige afvalstoffen
 • Puin-en betonafval dat afkomstig is van verdachte lokaties zoals brandstofstations, autosloopterreinen, e.d.

Per vracht word visueel gecontroleerd of aan de eisen word voldaan.